هييسسسس - .: شاید نوعی دیگر :.

.: شاید نوعی دیگر :.

شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥

هييسسسس


در دو چشمش گناه مي خنديد
بر رخش نور ماه مي خنديد
در گذرگاه آن لبان خموش
شعله اي بي پناه مي خنديد
شرمناك و پر از نيازي گنگ
با نگاهي كه رنگ مستي داشت
در دو چشمش نگاه كردم و گفت
بايد از عشق حاصلي برداشت
سايه اي روي سايه اي خم شد
در نهانگاه راز پرور شب
نفسي روي گونه اي لغزيد
بوسه اي شعله زد ميان دو لب ...ران مرغ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


شماره بازديدوبلاگ قديمي من